Polski

English | Polski
International | Międzynarodowy
Historical | Historyczny
Foreign | Zagraniczny
Excellent x2 | Doskonały
Special | Szczególny
Plain x2 | Zwykły
Interesting x2 | Interesujący
Boring | Nudny
Terrible | Okropny
Famous | Sławny
Popular | Popularny
Favorite x2 | Ulubiony
Important | Ważny
Funny | Śmieszny
Various / Other | różny / inny
Principal | Główny
Convenient | Wygodny
Uncomfortable | Niewygodny
Safe | Bezpieczny
Dangerous | Niebezpieczny

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org