Polski

English | Polski
Pupil | Uczeń
Schoolgirl (ten sam znak co wyżej) | Uczennica (ten sam znak co wyżej)
Student (ten sam znak co wyżej) | Student (ten sam znak co wyżej)
Teacher | Nauczyciel
Professor (ten sam znak co wyże) | Profesor
School | Szkoła
Elementary school | Szkoła podstawowa
High school | Szkoła zawodowa
College | Szkoła średnia
University | Stopień naukowy – wykształcenie
Education x2 | Sala lekcyjna
Classroom | Sala lekcyjna
Subject | Przedmiot
Degree | Stopień
Diploma | Świadectwo
Major | Specjalizacja
Course | Kierunek

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org