Polski

English | Polski
Understand | Rozumieć
Think | Myśleć
Think (ten sam znak co wyżej) | Zastanowić się
Know | Wiedzieć
Answer | Odpowiedź
Remember | Pamiętać
Forget | Zapomnieć
Believe | Wierzyć
See | Widzieć
Explain | Wyjaśnić
Easy | Łatwe
Hard | Trudne
Hear | Hear
Note | Zauważyć

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org