Polski

English | Polski
Character | Charakter
Nice | Miły
Friendly | Przyjacielski
Calm | Spokojny
Nervous | Nerwowy
Quiet | Cichy
Social | Towarzyski
Patient | Cierpliwy
Unpatient | Niecierpliwy
Shy | Wstydliwy
Confident | Pewny siebie
Selfish | Samolubny
Stingy | Chytry
Optimistic | Optymistyczny
Pessimistic | Pesymistyczny
Talented | Utalentowany
Intelligent | Inteligentny
Stupid | Głupi
Busy | Zapracowany
Lazy | Leniwy
Rich | Bogaty
Poor | Biedny

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org