Polski

English | Polski

I | Ja
You | Ty
He/She | On/Ona
They | Oni
We | My
I have (2x) | Mam
Last name | Nazwisko
Name | Imię
Sign name | Migowy znak
Age | Lat / wiek
Deaf | Głuchy
Hearing | Słyszący
You have (2x) | Masz

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org