Polski

English | Polski

Wife (2 albo 3x) | Żona

Meet | Poznać

Your / my | Twój / swój

Thank you | Dziękować

Men (2 albo 3 warianty) | Mężczyzna

Friend | Przyjaciel

Children | Dzieci

Talk | Rozmawiać

Women (2 albo 3 warianty) | Kobieta

You | Was His / her | Jego / Jej

Apologize | Przepraszać

MRS | Pani

School | Szkoła

Husband (2x) | Mąż

MR | Pani

My | Mój / swój

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org