Polski
Język migowy: 

Uczyć się
Studiować
Ćwiczyć
Ćwiczenie
Robić ćwiczeniaPraca domowa
Odrabiać pracę domową
Czytać
Pisać
Literować
Liczyć
Rysować
Malować
Słuchać
Rozmawiać
Tłumaczyć
Mówić
Używać
Zeszyt
Pożyczyć komuś
Pożyczyć od kogoś
Zdawać egzamin (będzie)
Zdać egzamin (już)
Oblać
Napisać test
Kontynuować

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org