Polski

English | Polski
Speak-vocally (2x) | Mówić
Write | Pisać
Language (2x) | Język
Sign | Podpisać
Circus | Cyrk
Help | Pomagać
Speak – manually | Migać
Deaf | Głuchy
Hearing | Słyszący
Hard-of-hearing | Słabo słyszący

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org