DOSTĘPNE ZATRUDNIENIE

dostępność plus zatrudnienie
Utworzono: 7- 10- 2020 r.

GRUPA MIGAM to także Agencja Praca Bez Barier specjalizująca się w rekrutowaniu osób z niepełnosprawnościami www.pracabezbarier.eu

Optymalizacja PFRON jaką uzyskują pracodawcy zatrudniający z osobami z niepełnosprawnościami to nie jedyna korzyść.

Otwierając się firma zyskuje nową jakość pracy. Wzrasta świadomość społeczna i wrażliwość pracowników. Do tego warto jednak dobrze przygotować swoją organizację.

 

Dlatego właśnie oferujemy:

Szkolenia z zakresu:

- otwartości i włączenia społecznego

- ekonomicznych i społecznych aspektów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

- nowych technologii dla dostępności

- koordynatora ds. Dostępności

- tworzenia dostępnych dokumentów

- projektowania uniwersalnego

 

Audyty i certyfikacje z zakresu:

- audytów architektonicznych

- audytów-komunikacyjno-informacyjnych

- certyfikację dostępności podmiotów przez naszego Partnera uprawnionego do takich działań zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o Zapewnianiu Dostępności Osobom ze Szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696

 

oraz dodatkowo różnorodne usługi świadczone przez osoby z niepełnosprawnościami (dzięki wyborowi tej oferty możliwe są dodatkowe ulgi we wpłatach na PFRON) np. w zakresie RODO i ochrony danych osobowych UX i dostępności cyfrowej w tym sporządzani dostępnych dokumentów

 

Nasi specjaliści mogą również świadczyć dla Państwa usługę pełnienia funkcji koordynatora ds. Dostępności.

 

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org