Instytucje raportują o Dostępności Plus

termin dostępność plus na 2021 rok
Utworzono: 30- 03- 2021 r.

31 marca 2021 roku mija termin składania przez instytucje publiczne raportów, związanych z realizacją rządowego programu Dostępność Plus.

Sprawozdania powinny zostać opublikowane, również do końca miesiąca, w Biuletynie Informacji Publicznej lub na internetowej stronie placówki.
 
Raporty są kierowane do ministra ds. rozwoju regionalnego i wojewody co cztery lata. Za organizację systemu sprawozdań – w postaci formularzy – odpowiada Główny Urząd Statystyczny. Niezmienny termin sporządzania raportów został wpisany w treść ustawy. Żadna z wymienionych instytucji nie może więc przyjąć wniosku o przedłużenie czasu na sporządzenie zestawienia.
 
Wydruk raportu można wygenerować na portalu sprawozdawczym GUS w formie dostępnej, która umożliwia odczytanie sprawozdania przez osoby z niepełnosprawnościami.
MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org