Skarga za brak dostępności.

skarga na brak dostępności
Utworzono: 5- 10- 2021 r.
Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dokonała prawdziwej rewolucji w działaniu wielu instytucji publicznych. Osoby z niepełnosprawnościami znacznie łatwiej mogą samodzielnie załatwić formalności. We wrześniu 2021 minął okres przejściowy na dostosowanie się placówek do programu Dostępność Plus. Na instytucje, które nie zrealizowały założeń, można pisać skargi.
 
Blisko 112 000 podmiotów publicznych zostało zobowiązanych do zmian w strukturach i otwarcie się na osoby, dla których załatwianie niezbędnych spraw urzędowych, było wcześniej trudną barierą w codziennym funkcjonowaniu. Na przykład brak tłumacza migowego online może oznaczać karę dla instytucji, sięgającą nawet 10 000 złotych.
 
Kiedy można złożyć skargę na brak dostępności? Zgodnie z przepisami ustawy, na początku składamy wniosek do instytucji publicznej. Jeśli podmiot nie zapewni dostępności lub nie zaproponuje alternatywnego rozwiązania, można pisać skargę. Rozpatruje je Prezes Zarządu  PFRON, do którego kierujemy pismo. Gdzie składamy skargi na brak dostępności? W Oddziałach PFRON, któremu podlega terytorialnie placówka danej instytucji publicznej. Wypełnione formularze można przesyłać drogą elektroniczną.
 
 
Co napisać w skardze na brak dostępności? Podajemy dane teleadresowe osoby składającej pismo. Opisujemy, jaka bariera komunikacyjna, czy architektoniczna utrudnia załatwienie spraw w placówce podmiotu publicznego. Sugerujemy preferowane rozwiązanie, mające na celu usunięcie przeszkody w zapewnieniu dostępności. Nie musimy ponownie zamieszczać w skardze tego opisu, jeśli w formie załącznika znajdzie się w niej nasz wcześniejszy wniosek.
MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org