Teleplatforma Pierwszego Kontaktu NFZ

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu NFZ dostępność plus
Utworzono: 18- 06- 2021 r.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu NFZ dostępna dla Głuchych dzięki Migam

Migam obsługuje Teleplatformę Pierwszego Kontaktu z NFZ.Dzięki nam Głusi mogą za darmo połączyć się z lekarzem, pielęgniarką lub położną i otrzymać poradę medyczną, e-receptę, e-skierowanie i e-zwolnienie. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 (w nocy) oraz w każdą sobotę, niedzielę i święta przez 24 godziny na dobę.
Usługę TPK Migam świadczy w kooperacji konsorcjum w skład, którego wchodzą Szpital Powiatowy Gajda - Med sp. z o. o. (Grupa Gajda-Med) oraz spółki zależne od Arteria S.A., tj: Gallup Arteria Management sp. z o.o. SK oraz Trimtab Arteria Management sp. z o.o. SK.

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org